TOP produkty

Podmienky Cookie

Podmienky Cookie

(Cookie Policy)

 

Tieto podmienky sa týkajú používania e-shopu popboy.sk - webovej aplikácie (stránky), na ktorej ponúkame naše služby. E-shop zahŕňa akékoľvek časti aplikácie vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ich obsahu, zdrojového a strojového kódu aplikácií, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „e-shop“). E-shop ponúka užívateľom na predaj predovšetkým dojčenský tovar.

Prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť SC Door s.r.o., Male Kosihy 2, Male Kosihy, 943 61, Slovensko, DIČ: 2121604056, IC DPH: SK2121604056, IČO: 54 215 285

Poskytovateľom e-shopu: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14., DIČ:14114113208, 08 09 015594

Pravidlá používania Cookies

SC Door s.r.o. na e-shope používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať Váš prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastavenie, ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používania, alebo Cookies úplne zakázať, alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti e-shopu nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

SC Door s.r.o. môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú podmienkami ochrany súkromia (POS). SC Door s.r.o. tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám, umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.

V rámci e-shpou môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve e-shopu.

E-shop môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

SC Door s.r.o. používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa;

sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;

monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity e-shopu a jeho zlepšenia;

zabránenia zneužitia e-shopu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Odsúhlasením používania cookies udeľujete SC Door s.r.o. svoj súhlas s ich používaním na účely prezentovania obsahu, ktorý je pre Vás relevantnejší a sprístupnenia všetkých funkcionalít e-shopu.

Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby. Cookies používajú na sledovanie Vášho správania sa pri používaní e-shopu a aby Vám prezentovali reklamu na Služby priamo na e-shope alebo na webových stránkach tretích osôb a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@popboy.sk